ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564


วันที่ 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านโป่ง นำโดย นายปรัชญ์ ทองวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่ง และคณะครู จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสามัญนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 เพื่อให้ลูกเสือได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกันตามระบบหมู่ ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัยและการเสียสละ สามารถปฏิบัติตามกฎของลูกเสือได้วันที่ 4 มีนาคม 2564 รงเรียนบ้านโป่ง นำโดย นายปรัชญ์ ทองวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่ง และคณะครู จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เพื่อให้ลูกเสือได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกันตามระบบหมู่ ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัยและการเสียสละ สามารถปฏิบัติตามกฎของลูกเสือได้ข่าวประชาสัมพันธ์ เลย 1

e-NEWS ข่าวกิจกรรม

e-NEWS ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

e-NEWS เผยแพร่งานวิชาการ

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น