ติดต่อเรา


โรงเรียนบ้านโปง  
บ้านโป่ง  ม.4  ต.นาแขม  อ.เมือง  จ.เลย  42100

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1

E-mail: banpong@loei1.go.thโรงเรียนบ้านโป่ง


Comments